1.10.2011: 12Bet znižuje kurz až po

 

 prihlásení o jednu stotinu a stáva sa

 

 nepoužiteľnou a neschopnou konkurovať

 

 188Betu a Pinnacle.